Košík

Nákupní košík zatím neukrývá žádné zboží

Zboží bylo přidáno do košíku

Váš košík je zatím prázdný

Pokračovat v nákupu

Nakupte ještě za 3000 Kč a máte dopravu zdarma!

menu

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek, jako jeho příloha. Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále také jako „občanský zákoník“) a zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění zákonných nároků kupujícím. V případě neshody s kupní smlouvou je reklamace vyřízena v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména pak ustanovením § 2099 a následujícími.

Reklamační řád se vztahuje na reklamace, kterými se kupující domáhá svého práva z vadného plnění.

Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na základě ustanovení § 2106 občanského zákoníku na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit požadavek kupujícího) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Pokud kupující obdržel od prodávajícího jiný výrobek či zboží, než objednal (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo obdržel výrobek vadný, bude mu po zaslání tohoto nepoužitého, nepoškozeného výrobku v původním obalu spolu s kopií nebo originálem dodacího listu zpět prodávajícímu na adresu Korko Shop s.r.o., Poděbradova 699, Praha 8, 182 00 - bezplatně zaslán výrobek správný (resp. nezávadný).

Při zasílání zpět je kupující povinen zvolit vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě.

Další náležitosti spojené s reklamací

V ostatním se užijí ustanovení občanského zákoníku upravující kupní smlouvu. 

Tento reklamační řád je platný a účinný od 16.5.2014 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.